ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε 2020-2021

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στη Σχολή, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr (https://mycourses.ntua.gr/) για όλα  τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου με το εκπαιδευτικό υλικό τους.

Στις σελίδες των μαθημάτων που θα διεξαχθούν με  εξ αποστάσεως διαλέξεις, έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις, στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις", για την πλατφόρμα και τον σύνδεσμο εισόδου σε αυτές τις διαλέξεις.