ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Προσκαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές της ΣΑΤΜ να παρακολουθήσουν την «Εκδήλωση Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών», που θα διεξαχθεί την Τρίτη 6/10, με ώρα έναρξης 10:30, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

Στο συνημμένο αρχείο δίνεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης και ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα.

Από την Γραμματεία