ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ " ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ " ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"