ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΜ 21-01-2021 μέσω της Microsoft Teams

1η Γ.Σ. 21/01/2021 μέσω της πλατφόρμας e:Presence