Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 12:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)