Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 12 Mαΐου 2021 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)