ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ