Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών –

Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Εργαστηρίων Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», εκλέχτηκαν για τριετή θητεία οι ακόλουθοι:

  • Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων
    Μαρίνος Καττής, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
    Βασίλειος Τσιχριντζής, Καθηγητής
  • Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

      Κωνσταντίνου Κεπαπτσόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρακτικό Εκλογής