ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Ενόψει του καλοκαιριού, για λόγους πρόληψης βλαβών στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, έχουν προγραμματιστεί εργασίες βελτίωσης του εξοπλισμού των ηλεκτρικών πινάκων μέσης τάσης. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν σε όλους τους υποσταθμούς Μ/Τ, επιτηρητές διέλευσης σφάλματος, που θα έχουν δυνατότητα καταγραφής και εντοπισμού σφαλμάτων στο δίκτυο διανομής.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού των επιτηρητών προϋποθέτει  τη διακοπή ρευματοδότησης. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία της Πολυτεχνειούπολης, θα γίνει σταδιακά, στις επόμενες Κυριακές.

Τα κτήρια της Σχολής (Α, Βέη και Λαμπαδάριο) ρευματοδοτούνται από τους υποσταθμούς του Γ΄ βρόγχου του δικτύου Μ/Τ και οι εργασίες σε αυτούς έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή Κυριακή 11 Ιουλίου. Την ημέρα αυτή θα διακοπεί η ρευματοδότηση από τις 8:00 έως 16:00.