ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τα μέλη της Σχολής για την αλλαγή κλειδαριών των κεντρικών εισόδων των κτιρίων Λαμπαδαρίου και Βέη.

Ανακοινώνεται στα μέλη της Σχολής ότι από την Τετάρτη 21/7/2021 έχουν αλλαχθεί οι κλειδαριές των κεντρικών εισόδων των κτιρίων Λαμπαδαρίου και Βέη.

Έχει προβλεφθεί, για την βόρεια κεντρική είσοδο του κτ. Λαμπαδαρίου και την κεντρική είσοδο του κτ. Βέη, η κατασκευή κλειδιών για καθένα μέλος του προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, διοικητικοί) που εργάζεται (έχει γραφείο) σε καθένα από τα 2 κτίρια. Τα κλειδιά βρίσκονται, ήδη, στην Γραμματεία της Σχολής.

Τα νέα κλειδιά παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Λ. Πατσιαμάνη), βάσει συγκεκριμένης κατάστασης με τον αριθμό των κλειδιών που αντιστοιχεί σε κάθε Εργαστήριο. ΕΝΑ (1) μέλος κάθε Εργαστηρίου ή κάθε άλλης δομής της Σχολής παραλαμβάνει τα κλειδιά που αντιστοιχούν στους εργαζόμενους του Εργαστηρίου ή της δομής.

Κάθε Εργαστήριο, θα πρέπει να τηρεί αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι έχουν παραλάβει κλειδιά.  

Επισημαίνεται ότι τα κλειδιά αυτά ΔΕΝ αντιγράφονται (παρά μόνο μέσω ειδικής κάρτας).

Οι αλλαγές στις εξωτερικές πόρτες (κτιρίων και Εργαστηρίων) ήταν απαραίτητες για την μεγαλύτερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οργάνων και υποδομών της Σχολής. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση, με περαιτέρω μέτρα στο μέλλον.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.