Απόφαση της γενικής συνέλευσης ΣΑΤΜ-ΜΓ για τη μετάβαση της λειτουργίας του ΕΜΠ και της ΣΑΤΜ-ΜΓ σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υπό συνθήκες πανδημίας κατά το Χ.Ε. του ακαδ. έτους 2021-2022

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ στις 29/9/2021