Εργασίες εγκατάστασης/αναβάθμισης του νέου δικτυακού εξοπλισμού, στους κόμβους του δικτύου δεδομένων στo ΚΤΗΡΙΟ 03 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ των Τοπογράφων Μηχανικών.

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 01/10/2021, θα πραγματοποιηθούν εργασίες, στο πλαίσιο της σύμβασης 29/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτυακού υλικού/λογισμικού για το Ε.Μ.Π., στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΠΖ)».

Στη φάση αυτή του έργου, θα γίνουν οι εργασίες εγκατάστασης/αναβάθμισης του νέου δικτυακού εξοπλισμού, στους κόμβους του δικτύου δεδομένων στo ΚΤΗΡΙΟ 03 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ των Τοπογράφων

Μηχανικών.

Η διακοπή θα προσπαθήσουμε να είναι η μικρότερη δυνατή όπως και στις υπόλοιπες αλλαγές εξοπλισμού που κάναμε έως σήμερα στο ΕΜΠ (της τάξης του 5λέπτου).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Κέντρο Δικτύων