ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 17ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01-11-2021 ΩΡΑ 15.30

Η σημερινή συνεδρίαση  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για σοβαρούς προσωπικούς λόγους του Κοσμήτορα. Σε επόμενο χρόνο, θα ανακοινωθεί η  νέα ημερομηνία και ώρα, πραγματοποίησής της.