ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΓΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ μέσω της Microsoft Teams

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΓΣ μέσω της Microsoft Teams