Ανακοίνωση για το 8ο Συνέδριο Μετρολογίας

Ανακοίνωση για το 8ο Συνέδριο Μετρολογίας στο παρακάτω link:

https://www.greekmetrology.gr/conferences/8th-metrology-conference/