ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ για 26 και 27 Ιανουαρίου 2022, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί, σύμφωνα και με σχετική απόφαση της Πρυτανείας, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/2524-leitourgia-emp-gia-26-27-1-2022