ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Το Ε.Μ.Π. ίδρυσε το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π. με όραμα να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να περιληφθούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα, αλλά και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επιμόρφωση και διά βίου μάθηση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας.

Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, το Ε.Μ.Π. στηρίζεται στην επιστημονική και ερευνητική του κοινότητα, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, στους ερευνητές του, αλλά και στους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία και επαγγελματικό κύρος, ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σε τεχνολογικά θέματα, όσο και στο ευρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για σύγχρονα επιστημονικά θέματα και νέες τεχνολογίες.

Με τα προγράμματά του, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Μ.Π. φιλοδοξεί να στηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ισχυρές και στέρεες βάσεις για προσωπική ανέλιξη, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας.

 

Website: https://e-learning.ntua.gr/

Facebook page: https://www.facebook.com/Κέντρο-Επιμόρφωσης-και-Δια-Βίου-Μάθησης-ΕΜΠ-105660241859999/

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCp7SsNtzGM1uL4X7LbkjpHw

Instagram: https://www.instagram.com/ntua.elearning