ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  9ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής,  22/06/2022 και ώρα 13:00 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  9ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής,  22/06/2022 και ώρα 13:00 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams