ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022 - 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής, εκλέχθησαν οι ακόλουθοι:

Τομέας Τοπογραφίας
Χρυσή Πότσιου, Καθηγήτρια

Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
Ιωάννα Σπυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ