Πρόσκληση σε διάλεξη των Υποψηφίων για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό του Χώρου» του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΑΡP27292

Πρόσκληση σε διάλεξη των Υποψηφίων για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό του Χώρου» του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ27292

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης WebEx (CISCO). Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη ακολουθεί:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5e8208b65e3bdea3c90092083b791274

Password: HmswpV33N8y