Πρόσκληση σε διάλεξη των υποψηφίων για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση με έμφαση σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης» του Τομέα Τοπογραφίας  της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ με ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΕΛΛΑ APP27293

Πρόσκληση σε διάλεξη των υποψηφίων για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση με έμφαση σε μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης» του Τομέα Τοπογραφίας  της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ με ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΕΛΛΑ APP27293

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης WebEx (CISCO).

 Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19/9/2022 ακολουθεί:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m75f3fa39f069d0b3284921a3427e4ee3

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 21/09/2022 ακολουθεί:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m127f6c2c408c31383093c3bd7812f621