ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ_Συνεδρίαση της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ_Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών θα συνεδριάσει Σπουδών την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085),  για τα μαθήματα ροών του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.