ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκλέγονται οι παρακάτω:

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. της Σχολής ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος και αναπληρώτρια εκπρόσωπος η κα Δάρρα Αθανασία (για το ακαδ. έτος 2024-2025).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος και αναπληρώτρια εκπρόσωπος η κα Δάρρα Αθανασία (για το ακαδ. έτος 2024-2025).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής ο κ. Πηνιώτης Γεώργιος η κα Σοϊλέ Σοφία και αναπληρώτρια εκπρόσωπος η κα Σοϊλέ Σοφία (για το ακαδ. έτος 2024-2025).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ. της Σχολής η κα Στάμου Λήδα και αναπληρωτής εκπρόσωπος ο κ. Ζαχαρής Ευάγγελος (για το ακαδ. έτος 2024-2025).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής η κα Στάμου Λήδα και αναπληρωτής εκπρόσωπος ο κ. Ζαχαρής Ευάγγελος (για το ακαδ. έτος 2024-2025).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής ο κ. Ζαχαρής Ευάγγελος και αναπληρώτρια εκπρόσωπος η κα Στάμου Λήδα (για το ακαδ. έτος 2024-2025).