Τιμητική Διάκριση για τον Αναπλ. Καθηγητή της ΣΑΤΜ κ. Β. Γκίκα και τον μεταδιδάκτορα ερευνητή Δρ. Χριστόδουλο Δανέζη

Το βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου απονέμεται, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στους κ.κ. Χριστόδουλο Δανέζη και Βασίλη Γκίκα για την εργασία τους "Επαναληπτικός αλγόριθμος εδαφικής υποβοήθησης με χρήση υψομετρικού μοντέλου LiDAR για τον δορυφορικό εντοπισμό σε περιβάλλοντα με εμπόδια και απότομες κλίσεις".

Έγγραφο κ. Μαρίνου Κάβουρα, Καθηγητή ΕΜΠ και Κοσμήτορα ΣΑΤΜ.

Απόσμασμα έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών.

timitiki diakrisi vraveio lampadariou 1

timitiki diakrisi vraveio lampadariou 2