Γενικές Ανακοινώσεις

 

 

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την εκλογή τριών μελών για την Κοσμητεία της Σ.Α.Τ.Μ. 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των τριών μελών της Κοσμητείας 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοίνωση μουσικού τμηματος ΕΜΠ για το ακαδ. έτος 2016-2017 21 Σεπτεμβρίου 2016
Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης των τριών μελών της Κοσμητείας 16 Σεπτεμβρίου 2016
Τελετή απονομής Διπλωμάτων έτους 2015, Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων έτους 2015 και Διδακτορικών Διπλωμάτων έτους 2014 11 Μαΐου 2016
Συμμετοχή ΣΑΤΜ στις δραστηριότητες του International Year of Global Understanding - IYGU 01 Μαρτίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 02 Δεκεμβρίου 2015
Προκήρυξη μίας θέσης Υ.Δ. στην Σχολή Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Δορυφορική Γεωδαισία" 19 Νοεμβρίου 2015
Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών" 18 Νοεμβρίου 2015
Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ΙΑΕSTE 18 Νοεμβρίου 2015