Γενικές Ανακοινώσεις

 

 

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 09 Οκτωβρίου 2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 09 Οκτωβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ-ΜΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 04 Οκτωβρίου 2021
Εργασίες εγκατάστασης/αναβάθμισης του νέου δικτυακού εξοπλισμού, στους κόμβους του δικτύου δεδομένων στo ΚΤΗΡΙΟ 03 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ των Τοπογράφων Μηχανικών. 30 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση της γενικής συνέλευσης ΣΑΤΜ-ΜΓ για τη μετάβαση της λειτουργίας του ΕΜΠ και της ΣΑΤΜ-ΜΓ σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υπό συνθήκες πανδημίας κατά το Χ.Ε. του ακαδ. έτους 2021-2022 29 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης Γ.Σ. 29-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ 26 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση για διάλεξη ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία» (αριθμ. 52531, ΦΕΚ 107/25.01.2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ 22 Σεπτεμβρίου 2021
1ος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών Future Greek Rail Hackathon 16 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης Γ.Σ. 09-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ 06 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση για διάλεξη ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος των υποψηφίων για τη κρίση της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία με έμφαση στις αναλυτικές και ψηφιακές 04 Σεπτεμβρίου 2021