Γενικές Ανακοινώσεις

 

 

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Φωτογραφικός Τομέας Ε.Μ.Π. | Γίνε μέλος 20/11/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 14/11/2023
Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΕΔΙΠ στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής 30/10/2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Αποτελέσματα της Έρευνας για την απορρόφηση των αποφοίτων του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας - Απολογισμός των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ" 27/10/2023
Πρόσκληση για διάλεξη των υποψηφίων, για την εκλογή της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τοπογραφία με Έμφαση σε Μεθόδους και Ετερογενείς Τεχνολογίες Εντοπισμού» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΕΛΛΑ APP33501 19/10/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 05/10/2023
Βραδιά Ερευνητή 2023 28/09/2023
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γ.Σ. της Σχολής 27/09/2023
Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π. 13/09/2023
Μέλη ΔΕΠ της ΣΑΤΜ-ΜΓ σε Γενικές Γραμματείες Υπουργείων 22/07/2023