ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (χωρίς υποτροφία)

Δείτε Εδώ Σχετικό Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.