ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ:

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ Μ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με χρήση τεχνικών πληθοπορισμού και VGI» δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ Μ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη μεθοδολογιών χωροθέτησης γεωαισθητήρων με αλγορίθμους υπολογιστικής γεωμετρίας, στον τρισδιάστατο χώρο» δείτε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι: 10/11/2017 έως 25/11/2017