ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα για εθελοντικά μοιραζόμενα χωρικά δεδομένα, με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας (Distributed Spatial Information Systems for VGI, using artificial intelligence and augmented reality technologies)» δείτε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι: 28/11/2017 έως 13/12/2017