Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2019-2020

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 5 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας (word)

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (word)