Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020