Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Νικόλαου Κανελλόπουλου

Σας καλούμε την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Νικόλαου Κανελλόπουλου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Διερεύνηση παραμέτρων για τη βελτίωση της ακρίβειας προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών με τη μέθοδο της χρονομετρικής χωροστάθμησης».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8a6445010fc3082b073b95fc060b3230

Κωδικός Εισόδου : fWhEePXm722

Γραμματεία ΣΑΤΜ