Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021