Παράταση Εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακ. Έτος 2021-2022

Οι  εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από τη Τετάρτη 1.09.2021 έως και την Πέμπτη 30.09.2021

 

 

Αθήνα, 30.08.2021

Από τη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ