Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Μολύβα

Σας καλούμε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Μολύβα, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών συλλογής γεωδαιτικών δεδομένων με τηλεχειρισμό».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m35c6460ee0ad7aaf30b636e23abc2300

Kωδικός εισόδου : vmX6znHMJ32

Γραμματεία ΣΑΤΜ