Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ιωάννη Κούρτη

Σας καλούμε στις  30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Κούρτη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Adaptation of storm sewer systems to climate change / Προσαρμογή Συστημάτων Αποχέτευσης στην Κλιματική Αλλαγή».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN9NytCvy9KN2jYlwX6aEqnitGrSMPrqGYrQSp9tyvTc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cde38547-3b44-4e3e-b864-2a7ddd8b5986&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Kωδικός εισόδου : wmj30ta

Γραμματεία ΣΑΤΜ