Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Χρήστου Στεντούμη

Σας καλούμε στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χρήστου Στεντούμη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη Αλγορίθμων για την Αυτόματη Πυκνή Ανακατασκευή 3D Αντικειμένων από Ζεύγη Εικόνων/A Local Stereo Matching Algorithm for Dense 3D Scene Reconstruction».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.live.com/meet/94263140155814


Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ