Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του ΥΔ κ. Γεώργιου Κουσκουλή

Σας καλούμε στις 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Κουσκουλή, Διπλωματούχου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Data-driven pedestrian simulation: an alternative to theory-based pedestrian simulation? / Μοντέλα ανάλυσης δεδομένων εφαρμοσμένα στην προσομοίωση της πεζής κίνησης: μία εναλλακτική των θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης;».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.live.com/meet/942588873586  

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ