Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022