Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Σιτοκωνσταντίνου

Σας καλούμε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Βασίλειου Σιτοκωνσταντίνου, διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Imperial College London

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή

διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m166f612c26126d46df71468ffef9111f 

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Αξιοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης και μεγάλων δεδομένων παρατήρησης της Γης για την προώθηση βιώσιμης και ανθεκτικής γεωργίας / Big Earth Data and Machine Learning for Sustainable and Resilient Agriculture».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ