Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. κας Ε.Κ. Σταθοπούλου

Σας καλούμε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Ελισάβετ Κωνσταντίνας Σταθοπούλου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή

διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 694 690 630
Passcode: GS9Cje

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Integrating scene priors in Multi View Stereo (MVS) / Ενσωμάτωση δεσμεύσεων στην πολυεικονική ανακατασκευή».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ