Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. κας Ν.Ε. Μπλάνα

Σας καλούμε στις 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Ναταλίας Ευαγγελίας Μπλάνα, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:  https://teams.live.com/meet/948368375502

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη Συστήματος Εκτίμησης της Ποιότητας των Χαρτών».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ