Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Μητρόπουλου

Σας καλούμε στις 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Βασίλειου Μητρόπουλου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας: 

Join conversation

teams.microsoft.com

Ομάδα : Εξέταση διδακτορικών διατριβών Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

Kωδικός : 1x5h1mr

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών χωρικών οντοτήτων με δεσμεύσεις ευαναγνωσιμότητας».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ