Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Παυλίδη

Σας καλούμε στις 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Παυλίδη, πτυχιούχου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Investigation of Agroforestry Systems as Measures of pollution Reduction from Fertilizers and Pesticides in Soils / Μελέτη των Αγροδασικών Συστημάτων ως προς τη Μείωση της Ρύπανσης από Λιπάσματα και Ζιζανιοκτόνα στα Εδάφη».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams

Σύνδεσμος :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZZMArRhvf961tqWOdCIwUJqXYDY1yj6f9zMRkIaGE3Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93fcafdb-1119-49d1-b3d5-6ef666bdcca0&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

 

(Κωδικός : ymj1uau)

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ