Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξάνθου Παπανικολάου

Σας καλούμε στις 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ξάνθου Παπανικολάου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

Σύνδεσμος : https://shorturl.at/gxTYZ

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Methodology for orbit determination using DORIS RINEX data / Μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων DORIS RINEX για τον προσδιορισμό δορυφορικών τροχιών».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ