Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας (word)

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (word)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 21-07-2023