Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Σ. Κονταρίνη

Σας καλούμε στις 6 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Στυλιανού Κονταρίνη, διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

Join conversation

teams.microsoft.com

Κωδικός (team code): 1x5h1mr

Ομάδα : "Εξέταση διδακτορικών διατριβών Εργαστηρίου Χαρτογραφίας”  Κανάλι : “General”.

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Αυτοματοποίηση σύνθεσης ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών από ανοικτά υδροχωρικά δεδομένα /Automation in the compilation of electronic navigational charts from open hydrospatial data».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ