Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Ι. Παπαγεωργάκη

Σας καλούμε στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Ινούς Παπαγεωργάκη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού -  Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9bdc2de5518407d9d7021cacee4304bb

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Υδρολογική Προσομοίωση με αξιοποίηση πληροφορίας του γήινου αναγλύφου».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ