Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Μ. Γκέλη

Σας καλούμε στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Μαρίας Γκέλη διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mefecf542e2580e366af58f6d7781a209

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Automated urban modeling and crowdsourcing techniques for 3D Cadastre / Αυτοματοποιημένες Τεχνικές στη μοντελοποίηση του χώρου με δεδομένα Πληθοπορισμού για το 3Δ Κτηματολόγιο».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ